Kevytyrittäjän YEL-vakuutus

08.08.2021

Kevytyrittäjä työllistää itsensä ja laskuttaa laskutuspalvelun kautta laskunsa. Kevytyrittäjyys onkin hyvä tapa toimia esim. sivutoimisena yrittäjänä tai testata omaa yritysideaansa turvallisesti.

Olit sivutoiminen tai päätoiminen Kevytyrittäjä, tulee jossakin kohtaa eteen YEL-vakuutusasiat. YEL-vakuutus on myös Kevytyrittäjän sosiaaliturvan kivijalka. Esimerkiksi sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä mahdolliset työttömyyskorvaukset määräytyvät YEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Keväästä 2017 alkaen eläkevakuuttamisen näkökulmasta Kevytyrittäjät muuttuivat yrittäjiksi ja näin ollen siirtyivät YEL-vakuutuksen piiriin. Alta löydät keskeisiä asioita YEL-vakuutuksesta.

Miten YEL-vakuutuksen työtulo määritellään?

YEL-vakuutuksessa mainittu työtulo on arvio siitä mitä työpanoksestasi maksettaisiin. Se ei siis ole sama asia mitä laskutat tai edes paljonko Kevytyrittäjälle maksetaan kulujen jälkeen palkkaa. Työtuloa ei kuitenkaan kannata määritellä liian matalaksi, sen täytyy olla realistinen suhteessa siihen miten paljon töitä teet ja mitä siitä oltaisiin valmiita maksamaan jollekin toiselle vastaavantasoiselle tekijälle. Työtulon perusteella myös mm. eläkekertymäsi lasketaan. Alkuun on monesti tapana määritellä oma työpanos hieman alakanttiin, mutta YEL-vakuutuksen onkin tarkoitus muuttua yrittämisen mukana: kasvaa kun menee paremmin ja laskea kun esim. vähennät työmäärääsi. Työtuloa voi YEL-vakuutukseen muuttaa niin usein kuin on tarpeellista.

"Vuonna 2021 YEL-vakuuttamisen työtulon alaraja on 8 063,57€ ja yläraja 183 125€ vuodessa"

Milloin Kevytyrittäjän kuuluu ottaa YEL-vakuutus?

YEL-vakuutus on lakisääteinen, eikä sitä voi korvata vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. Se tarvitsee ottaa kun seuraavat kohdat täyttyvät:

  1. Olet 18-69* -vuotias (*huom. Vuoden 2021 tilanne: vuonna 1957 tai aiemmin syntyneillä eläkeikä on 68-vuotta ja taas vuoden 1961 jälkeen syntyneillä 70-vuotta)
  2. Olet kevytyrittäjä ja asut Suomessa
  3. Toimintasi on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta 18 ikävuoden täyttymisen jälkeen. Vakuuttaminen alkaa 18-vuotissyntymäpäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta
  4. Työtulosi on arvioitu olevan vähintään 8 063,57€ vuodessa, eli käytännössä YEL-vakuutus on otettava kun ensimmäisen neljän kuukauden keskimääräinen työtulosi on ollut 672€ kuukaudessa

Usein YEL-vakuutuksen alkamispäivä on sama päivä kuin Kevytyrittäjyys alkaa. Vakuutus on kuitenkin otettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä kun yllämainitut asiat, vakuuttamisvelvollisuuden edellytykset, täyttyvät. Sen voi ottaa puolelle vuodelle takautuvasti ja tällöin myös maksutkin lasketaan alkaneeksi takautuvasti.

Jos käy niin, että olet unohtanut ottaa vakuutuksen, niin sen voi ottaa taannehtivasti jopa kuluvalle sekä kolmelle edelliselle vuodelle, mutta tällöin voit joutua maksamaan yli kuusi kuukautta myöhässä otetusta vakuutuksesta korotettua maksua.

Mitä YEL-vakuuttaminen sitten maksaa?

YEL-vakuutuksen työtulo vahvistetaan työeläkeyhtiössä, kun otat vakuutuksen. Tämän työtulon määrän mukaan vakuutuksen maksu määräytyy. Mitä enemmän maksat vakuutusta, sitä suuremman sosiaaliturvan itsellesi saat.

  1. Alle 53-vuotias ja vähintään 63-vuotias maksaa työtulostaan 24,10 % vakuutusmaksua
  2. 53-62 -vuotias maksaa työtulostaan 25,60 % vakuutusmaksua
  3. Uusi yrittäjä saa tästä 22 % alennuksen neljän vuoden ajan. Yritystoiminnan mahdollisen loppumisen jälkeen tätä alennusta voi vielä hyödyntää myöhemmin yrittäjyyden astuessa taas kuvioon

YEL-vakuutuksen lisäksi Kevytyrittäjälle tulee lakisääteisenä myös Sairausvakuutusmaksu, joka on 1,53 % laskutuksestasi. Neksus Laskutuspalvelu huolehtii tästä maksusta ja tilittää koko sen osuuden YEL-vakuuttamisvelvollisten osalta. Siksi onkin tärkeää ilmoittaa kun olet ottanut itsellesi YEL-vakuutuksen. Sairausvakuutusmaksulla katetaan sairausvakuutusjärjestelmän kuluja (mm. sairauspäivärahat, kuntoutusrahat yms.).

Nämä vakuutusmaksut ovat kokonaan verivähennyskelpoisia, eli voit vähentää ne verotuksessasi. Vakuutuksen eräpäivä on kuun 20. päivä tai sitä seuraava arkipäivä. Maksun voi maksaa kerralla tai sen voi jakaa jopa 12 erään.

YEL-vakuutuksen hintaan vaikuttaa siis työtulosi määrä, ikäsi ja lisäksi mahdollinen aloittavan yrittäjän alennus. Edullisimmillaan maksat YEL-eläkettä 126€ / kk (yhdellä erällä maksettuna 1926€ / vuosi).

Jos tiedät heti toimintasi alussa, että työtulosi määrä ei nouse 12 kk:n jaksolla vaaditulle tasolle, ei sinun tarvitse ottaa YEL-vakuutusta. Jos kuitenkin tulot ja liiketoimintasi näkymät nousevat, niin YEL-vakuutus kannattaa ottaa ajoissa, viimeistään kun puolen vuoden sisällä. Eläketurvakeskus valvoo vakuuttamista yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.


Linkkejä aiheeseen liittyen

Työeläke.fi Yrittäjän eläketurva

Kela.fi Kuka on yrittäjä?

Yrittäjät.fi Yrittäjän eläkejärjestelmä

Vero.fi Sosiaalivakuutusmaksut

Finlex.fi Yrittäjän eläkelakiHAKUSANOJA:

YEL-vakuutus, Neksus Laskutuspalvelu, Kela, työttömyyspäiväraha, vanhempainpäiväraha, sairauspäiväraha, eläke, sosiaaliturva, sairausvakuutusmaksu